Röda dagar 2023

Röda dagar, helger och arbetsfria dagar i Sverige

I Sverige finns det 13 helgdagar per år som kallas röda dagar eftersom de ofta är markerade med rött i kalendrar. De flesta av dessa helgdagar är kopplade till kristna högtider, men det finns också två sekulära helgdagar: första maj och Sveriges nationaldag. Utöver de röda dagarna finns det också några andra dagar som många får ledigt på, till exempel påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton. Dessa dagar räknas inte som helgdagar i lagens mening, men de är ofta arbetsfria för tjänstemän.

Antalet arbetsdagar per år varierar beroende på hur de röda dagarna och de arbetsfria dagarna infaller i förhållande till veckodagarna. Om en röd dag infaller på en lördag eller söndag blir det ingen extra ledig dag för de flesta anställda. Ett undantag är nationaldagen som kan kvittas ut mot en annan arbetsdag om den infaller på en helg. Om en röd dag eller en arbetsfri dag infaller mellan två lediga dagar kallas den dagen för en klämdag. Många får ledigt på klämdagar genom lokala kollektivavtal som facket har förhandlat fram med arbetsgivaren. Om det inte finns ett sådant avtal kan man behöva ta en semesterdag om man vill vara ledig på en klämdag¹.

Röda dagar och helgdagar 2021

År 2021 har 253 arbetsdagar. Det är ett ganska bra år för de anställda eftersom flera av de röda dagarna och de arbetsfria dagarna infaller på vardagar. Här är en lista över alla röda dagar och arbetsfria dagar under 2021:

 • 1 januari: Nyårsdagen (fredag)
 • 6 januari: Trettondedag jul (onsdag)
 • 2 april: Långfredagen (fredag)
 • 4 april: Påskdagen (söndag)
 • 5 april: Annandag påsk (måndag)
 • 1 maj: Första maj (lördag)
 • 13 maj: Kristi himmelfärdsdag (torsdag)
 • 23 maj: Pingstdagen (söndag)
 • 6 juni: Sveriges nationaldag (söndag) – kan kvittas ut mot en annan arbetsdag
 • 25 juni: Midsommarafton (fredag)
 • 26 juni: Midsommardagen (lördag)
 • 6 november: Alla helgons dag (lördag)
 • 24 december: Julafton (fredag)
 • 25 december: Juldagen (lördag)
 • 26 december: Annandag jul (söndag)
 • 31 december: Nyårsafton (fredag)

Röda dagar och arbetsfria dagar 2022

År 2022 har också 253 arbetsdagar. Det är ett sämre år för de anställda eftersom många av de röda dagarna och de arbetsfria dagarna infaller på helger. Här är en lista över alla röda dagar och arbetsfria dagar under 2022:

 • 1 januari: Nyårsdagen (lördag)
 • 6 januari: Trettondedag jul (torsdag)
 • 15 april: Långfredagen (fredag)
 • 17 april: Påskdagen (söndag)
 • 18 april: Annandag påsk (måndag)
 • 1 maj: Första maj (söndag)
 • 26 maj: Kristi himmelfärdsdag (torsdag)
 • 5 juni: Pingstdagen (söndag)
 • 6 juni: Sveriges nationaldag (måndag) – långhelg
 • 24 juni: Midsommarafton (fredag)
 • 25 juni: Midsommardagen (lördag)
 • 5 november: Alla helgons dag (lördag)
 • 24 december: Julafton (lördag)
 • 25 december: Juldagen (söndag)
 • 26 december: Annandag jul (måndag) – långhelg
 • 31 december: Nyårsafton (lördag)

Röda dagar 2023

År 2023 har bara 251 arbetsdagar. Det är ett bättre år för de anställda eftersom flera av de röda dagarna och de arbetsfria dagarna infaller på vardagar. Här är en lista över alla röda dagar och arbetsfria dagar under 2023:

 • 1 januari: Nyårsdagen (söndag) – kan kvittas ut mot en annan arbetsdag
 • 6 januari: Trettondedag jul (fredag)
 • 7 april: Långfredagen (fredag)
 • 9 april: Påskdagen (söndag)
 • 10 april: Annandag påsk (måndag)
 • 1 maj: Första maj (måndag) – långhelg
 • 18 maj: Kristi himmelfärdsdag (torsdag)
 • 19 maj: Klämdag – ta ledigt!
 • 28 maj: Pingstdagen (söndag)
 • 6 juni: Sveriges nationaldag (tisdag) – långhelg
 • 23 juni: Midsommarafton (fredag)
 • 24 juni: Midsommardagen (lördag)
 • 4 november: Alla helgons dag (lördag)
 • 24 december: Julafton (söndag) – kan kvittas ut mot en annan arbetsdag
 • 25 december: Juldagen (måndag) – långhelg
 • 26 december: Annandag jul (tisdag) – långhelg
 • 31 december: Nyårsafton (söndag) – kan kvittas ut mot en annan arbetsdag

Röda dagar och helgdagar 2024

År 2024 har också bara 251 arbetsdagar. Det är ett bra år för de anställda eftersom flera av de röda dagarna och de arbetsfria dagarna infaller på vardagar. Här är en lista över alla röda dagar och arbetsfria dagar under 2024:

 • 1 januari: Nyårsdagen (måndag) – långhelg
 • 6 januari: Trettondedag jul (lördag)
 • 29 mars: Långfredagen (fredag)
 • 31 mars: Påskdagen (söndag)
 • 1 april: Annandag påsk (måndag) – långhelg
 • 1 maj: Första maj (onsdag)
 • 9 maj: Kristi himmelfärdsdag (torsdag)
 • 10 maj: Klämdag – ta ledigt!
 • 19 maj: Pingstdagen (söndag)
 • 20 maj: Annandag pingst (måndag) – långhelg
 • 6 juni: Sveriges nationaldag (torsdag)
 • 7 juni: Klämdag – ta ledigt!
 • 21 juni: Midsommarafton (fredag)
 • 22 juni: Midsommardagen (lördag)
 • 2 november: Alla helgons dag (lördag)
 • 24 december: Julafton (tisdag) – långhelg
 • 25 december: Juldagen (onsdag) – långhelg
 • 26 december: Annandag jul (torsdag) – långhelg
 • 31 december: Nyårsafton (tisdag) – långhelg

Varför heter det röda dagar?

Helgdagar kallas röda dagar eftersom de ofta utmärks med rött i kalendrar, medan övriga dagar vanligtvis är märkta i svart. Det är ett sätt att visa vilka dagar som är arbetsfria för att fira en religiös eller traditionell högtid. Det finns också andra dagar som är arbetsfria men inte röda, till exempel påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton. Dessa dagar kan ha förkortad arbetstid eller räknas som söndagar enligt semesterlagen.

Hur många röda dagar har vi i Sverige jämfört med andra länder?

Det är inte så lätt att jämföra antalet röda dagar i olika länder eftersom det beror på hur man räknar. Om man bara ser till de dagar som är lagstadgade som arbetsfria för att fira en religiös eller traditionell högtid, så har Sverige 13 röda dagar per år. Det är mer än EU:s genomsnitt som är 11 röda dagar per år. Men om man också räknar med de dagar som är arbetsfria men inte röda, till exempel påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton, så har Sverige 17 arbetsfria dagar per år. Det är mindre än EU:s genomsnitt som är 19 arbetsfria dagar per år.

Det finns också andra faktorer som påverkar hur många lediga dagar man får i olika länder, till exempel hur många semesterdagar man har rätt till, hur många timmar man arbetar per vecka och om man får ledigt på klämdagar eller halvdagar. Dessutom kan det finnas regionala eller lokala helgdagar som inte gäller i hela landet. Därför kan det vara svårt att göra en rättvis jämförelse av antalet röda dagar i olika länder.