Google anklagas - missbruk av dominerande ställning.

Europeiska kommissionen har nyligen avslutat den preliminära fasen av en kartellutredning mot Google och funnit att teknikjätten kan ha missbrukat sin dominerande ställning på online-annonseringsmarknaden. De första resultaten från EU:s konkurrensregulator tyder på att Google misstänks ha brutit mot EU:s konkurrensregler genom att snedvrida konkurrensen inom annonsteknikindustrin.

Föredrar sitt eget annonsutbytesverktyg

I synnerhet fann kommissionen att Google, ledaren inom digital annonsering, föredrog sitt eget annonsutbytesverktyg, AdX, till nackdel för andra konkurrerande annonstekniktjänster, annonsörer och online-utgivare. Enligt EURACTIV uppgav EU:s konkurrenschef Margrethe Vestager att deras utredning har visat att Google verkar ha missbrukat sin marknadsposition genom att se till att både dess mellanhandsverktyg på köpsidan och på försäljningssidan skulle gynna AdX i ”matchningsauktionerna”.

Googles rätt att svara

Google har nu rätt att svara på dessa anklagelser innan ett slutligt beslut fattas av kommissionen. Enligt Yahoo News kan kommissionen, om den behåller sin syn efter det, utdöma en böter på upp till 10 procent av Googles årliga globala intäkter. Anklagelserna ökar trycket på Google över dess dominans inom annonsindustrin eftersom det kommer bara några månader efter att amerikanska myndigheter stämde företaget för samma sak.