Artificiell intelligens och robotik i fokus för nytt EU-projekt

Ett nytt forskningsprojekt som leds av Karolinska Institutet ska utveckla och implementera nya lösningar för artificiell intelligens (AI) och robotik inom hälso- och sjukvården. Projektet har fått över 100 miljoner kronor i anslag från EU-kommissionens program för ett digitalt Europa.

Multinationellt samarbete

Projektet heter TEF-Health (Transforming European Healthcare with AI and Robotics) och är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Centre for Imaging Research (CIR), SciLifeLab och RISE. Målet är att skapa en europeisk plattform för innovation och utbildning inom AI och robotik för hälso- och sjukvården.

Projektet kommer att fokusera på fyra områden där AI och robotik kan göra stor skillnad: diagnostik, kirurgi, rehabilitering och hemvård. Exempel på konkreta lösningar som ska utvecklas och testas är:

  • AI-baserade verktyg för att analysera medicinska bilder och biomarkörer för att upptäcka och behandla olika sjukdomar, till exempel cancer, hjärt-kärlsjukdomar och neurodegenerativa sjukdomar.
  • Robotassisterad kirurgi som kan utföra komplexa operationer med högre precision, säkerhet och effektivitet än traditionell kirurgi.
  • Robotar som kan hjälpa patienter med rehabilitering efter stroke eller ryggmärgsskada genom att stimulera rörelseförmågan och ge feedback.
  • Robotar som kan ge stöd i hemmet till äldre eller kroniskt sjuka patienter genom att övervaka deras hälsa, påminna om medicinering, underlätta social interaktion och utföra vardagliga sysslor.

En rad olika aktörer involveras

För att främja ett snabbt införande av dessa lösningar i praktiken kommer projektet att involvera olika aktörer inom hälso- och sjukvården, såsom vårdpersonal, patienter, beslutsfattare, regulatorer och industrin. Projektet kommer också att erbjuda utbildning och kompetensutveckling inom AI och robotik för olika målgrupper.

– Vi vill skapa en kultur av lärande och samarbete mellan olika discipliner och sektorer för att öka kunskapen och förtroendet för AI och robotik inom hälso- och sjukvården. Vi tror att detta är avgörande för att maximera nyttan av dessa teknologier för patienterna och samhället, enligt Mats Nilsson.

Andra liknande projekt

TEF-Health är ett av sex projekt som har beviljats anslag inom EU-kommissionens program för ett digitalt Europa, som syftar till att stärka Europas digitala kapacitet inom områden som AI, cybersäkerhet, superdatorer och digitala färdigheter. Projektet startar i januari 2023 och pågår i fyra år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *