Binance undersøges af USA’s værdipapir- og børskommission

Binance, verdens største kryptobørs efter handelsvolumen, står over for et juridisk slag med det amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC), som har anklaget selskabet for at overtræde værdipapirlovgivningen og vildlede investorer.

Hvad er SEC’s sag mod Binance?

SEC indgav en klage den 5. juni 2023 i den amerikanske distriktsdomstol for District of Columbia, hvor det hævdes, at Binance, dets amerikanske datterselskab Binance.us, og dets administrerende direktør Changpeng Zhao (også kendt som CZ) har deltaget i et “net af bedrag” for at drive en uregistreret værdipapirbørs og tilbyde værdipapirbaserede produkter til amerikanske investorer uden at overholde den føderale værdipapirlovgivning, rapporterede BBC.

SEC hævder, at Binance har kunstigt oppustet sine handelsvolumener, omdirigeret kundefonde, undladt at begrænse amerikanske kunder fra at få adgang til sin globale platform og vildledt investorer om sit markedsovervågning og compliance-kontrol. SEC påstår også, at Binance har undveget reguleringsmæssigt tilsyn ved at flytte sine operationer til forskellige jurisdiktioner og bruge skuffeselskaber.

SEC søger en permanent injunktion, tilbagebetaling af uretmæssigt opnåede gevinster, civile bøder og anden kompensation mod Binance og Zhao. SEC indgav også en hasteanmodning den 6. juni 2023, hvor domstolen blev bedt om at udstede en midlertidig tilbageholdelsesordre for at indefryse de amerikanske aktiver i Binance.us og repatriere krypto- og fiat-valutaer, der holdes af dets kunder.

Svar fra Binance

Binance sagde, at SEC’s anmodning kun vedrørte Binance.us, som er et separat selskab fra Binance.com, den globale platform for børsen. Binance.us sagde også, at indgivelsen af ​​den foreløbige injunktion er ubegrundet og baseret mere på SEC-personalets fordel i retssagen versus ægte bekymring for sikkerheden for kundeaktiverne, som rapporteret af CNN. Det tilføjede, at det har været i dialog med SEC i årevis og har adresseret dets bekymringer vedrørende sikkerheden for kundeaktiverne.

Hvad er konsekvenserne for Binance og kryptoindustrien?

SEC’s handling mod Binance er en del af en bredere nedlukning af kryptobørser af regulatorer over hele verden, der er bekymrede for potentialet for svindel, hvidvaskning af penge, skatteunddragelse og forbrugerbeskyttelsesproblemer. For eksempel har Binance også stået over for regulatoriske udfordringer i Japan, Tyskland, Canada, Thailand, Singapore og Storbritannien.

Denne sag kunne have betydelige konsekvenser for Binance og dets kunder samt for kryptoindustrien som helhed. Hvis SEC sejrer, kunne Binance stå over for heftige bøder, sanktioner og begrænsninger på sine operationer i USA. Det kunne også miste markedsandel og omdømme blandt investorer og brugere.

Det kunne også skabe præcedens for andre kryptobørser, der tilbyder værdipapirbaserede produkter eller betjener amerikanske kunder uden at registrere sig hos SEC eller overholde værdipapirlovgivningen. SEC kunne bruge sine håndhævelsesbeføjelser til at målrette mod andre krypto-platforme, der ikke opfylder de krævede standarder under hvidvaskningsreglerne eller andre regler.

SEC’s sag kunne også påvirke innovationen og væksten i kryptoindustrien, da det kunne afskrække nye indtrædende eller eksisterende spillere fra at tilbyde nye produkter eller tjenester, der involverer værdipapirer eller derivater. Det kan føre til usikkerhed og forvirring blandt investorer og brugere om lovligheden og sikkerheden for kryptobørser og produkter.