Binance granskas av USAs värdepappers- och börsmyndighet

Binance, världens största kryptovalutabörs efter handelsvolym, står inför en rättslig strid med den amerikanska värdepappers- och börsmyndigheten (SEC), som har anklagat företaget för att bryta mot värdepapperslagarna och lura investerare.

Vad är SEC:s fall mot Binance?

SEC lämnade in en stämningsansökan den 5 juni 2023 i USA:s distriktsdomstol för District of Columbia, där man hävdar att Binance, dess amerikanska dotterbolag Binance.us och dess vd Changpeng Zhao (även känd som CZ) har ägnat sig åt ett “bedrägeriernas nätverk” för att driva en oregistrerad värdepappersbörs och erbjuda värdepappersbaserade produkter till amerikanska investerare utan att följa de federala värdepapperslagarna, rapporterade BBC.

SEC hävdar att Binance har artificiellt ökat sina handelsvolymer, avledt kundmedel, misslyckats med att begränsa amerikanska kunder från att komma åt sin globala plattform och vilselett investerare om sin marknadsövervakning och efterlevnadskontroller. SEC anklagar också Binance för att ha undvikit reglerande tillsyn genom att flytta sina verksamheter till olika jurisdiktioner och använda skalbolag.

SEC kräver ett permanent förbud, återbetalning av otillbörliga vinster, civila böter och annan lättnad mot Binance och Zhao. SEC lämnade också in en brådskande begäran den 6 juni 2023 där man bad domstolen att utfärda ett tillfälligt åläggande för att frysa de amerikanska tillgångarna hos Binance.us och repatriera krypto- och fiatvalutor som innehas av dess kunder.

Svar från Binance

Binance sade att SEC:s begäran endast gällde Binance.us, som är ett separat bolag från Binance.com, den globala plattformen för börsen. Binance.us sade också att inlämnandet av det preliminära förbudet är obefogat och baserat mer på att SEC-personalen får en fördel i rättegången än på genuin oro för säkerheten hos kundtillgångarna, rapporterade CNN. Det tillade att det har samarbetat med SEC i flera år och har bemött dess oro angående säkerheten hos kundtillgångarna.

Vilka är konsekvenserna för Binance och kryptoindustrin?

SEC:s åtgärd mot Binance är en del av en bredare nedslagning på kryptovalutabörser av reglerare runt om i världen, som är oroade över potentialen för bedrägerier, penningtvätt, skatteflykt och konsumentskyddsfrågor. Till exempel har Binance också stött på regulatoriska utmaningar i Japan, Tyskland, Kanada, Thailand, Singapore och Storbritannien.

Detta fall kan få betydande konsekvenser för Binance och dess kunder, liksom för kryptoindustrin som helhet. Om SEC får rätt kan Binance ställas inför höga böter, sanktioner och begränsningar på sin verksamhet i USA. Det kan också förlora marknadsandelar och rykte bland investerare och användare.

Det kan också skapa ett prejudikat för andra kryptovalutabörser som erbjuder värdepappersbaserade produkter eller betjänar amerikanska kunder utan att registrera sig hos SEC eller följa värdepapperslagarna. SEC kan använda sina verkställighetsbefogenheter för att rikta sig mot andra kryptoplattformar som inte uppfyller de krav som ställs enligt penningtvättsreglerna eller andra regler.

SEC:s fall kan också påverka innovationen och tillväxten i kryptoindustrin, eftersom det kan avskräcka nya aktörer eller befintliga spelare från att erbjuda nya produkter eller tjänster som involverar värdepapper eller derivat. Vilket kan leda till osäkerhet och förvirring bland investerare och användare om lagligheten och säkerheten hos kryptovalutabörser och produkter.

Relaterat: https://tech-archive.net/binance-qi-quiz-answers/