Google kan slette Gmail-kontoen din.

Google har annonsert en ny policy som vil påvirke brukere som har inaktive Google-kontoer eller som er over lagringsgrensen. Fra desember 2023 vil Google slette innholdet i kontoene som har vært inaktive i minst to år eller som har overskredet lagringskvoten for samme periode.

Dette betyr at brukere som ikke har logget inn på Google-kontoen sin eller brukt noen Google-tjeneste, som Gmail, Drive, Kalender eller Bilder, på to år kan miste e-postene, filene, bildene og andre data som er lagret på kontoen. På samme måte kan brukere som ikke har administrert lagringsplassen sin og har overskredet grensen i to år også stå overfor datasletting.

Ment for å frigjøre lagringsplass

Google sa at denne policyendringen er ment for å frigjøre lagringsplass og forbedre sikkerheten og personvernet til brukerne. Ifølge Google er eldre kontoer mer sannsynlig å stole på resirkulerte passord og mindre sannsynlig å bruke oppdaterte sikkerhetstiltak som totrinnsbekreftelse, noe som gjør dem mer sårbare for problemer som phishing, hacking og spam.

Policyen vil ikke påvirke brukere som regelmessig bruker Google-kontoene sine eller som har kjøpt ekstra lagringsplass gjennom Google One. Den vil heller ikke gjelde for kontoer som tilhører organisasjoner som skoler og bedrifter som bruker Google Workspace.

Google vil varsle før rensing

Google sa at det vil varsle brukerne flere ganger før det sletter noe innhold og at det vil gjennomføre rensingen av inaktive kontoer i faser. De første kontoene på hoggestabben vil være de som ble opprettet og deretter aldri besøkt av brukeren, sa Google.

Brukere som vil beholde kontoene og dataene sine, kan bare logge inn på Google-kontoen sin eller en hvilken som helst Google-tjeneste minst en gang hvert andre år. De kan også se gjennom og laste ned dataene sine ved hjelp av Google Takeout eller slette kontoen sin hvis de ikke lenger trenger den.

Den nye policyen ligner på den den introduserte i 2020, da den sa at brukerne ville få innholdet sitt tørket fra tjenester de hadde sluttet å bruke, men kontoene selv ville ikke bli slettet. Den nye policyen går imidlertid et skritt videre og påvirker hele Google-kontoen, ikke bare individuelle tjenester.

Vil påvirke millioner av brukere

Googles nye policy er også mer aggressiv enn noen av konkurrentenes. For eksempel sier Microsoft at det vil slette Outlook.com-kontoer som har vært inaktive i to år, men bare etter å ha sendt en advarsels-e-post 60 dager før sletting. Yahoo sier at det vil slette Yahoo Mail-kontoer som har vært inaktive i 12 måneder, men bare hvis de ikke har et betalt abonnement.

Denne policyen kan påvirke millioner av brukere som har opprettet Google-kontoer, men som ikke har brukt dem på lenge eller som har glemt dem. Det kan også påvirke brukere som har flere Google-kontoer og ikke husker hvilke de har logget inn på nylig.

Derfor bør brukere som vil unngå å miste dataene sine, sjekke aktivitets- og lagringsstatusen på Google-kontosiden sin og handle deretter. De bør også oppdatere gjenopprettingsinformasjonen og sikkerhetsinnstillingene sine for å sikre at de kan få tilgang til kontoen sin i tilfelle de glemmer passordet eller mister enheten.

Data frigjort for fremtidig AI-bruk

Googles nye policy er en del av dets innsats for å administrere sin massive datalagringsinfrastruktur, som huser milliarder av brukeres data på tvers av ulike tjenester. Ifølge en rapport fra CNBC brukte Googles nyeste AI-språkmodell, PaLM 2, fem ganger så mye treningsdata som forgjengeren (3,6 billioner tokens vs. 780 milliarder), men mindre beregning (340 milliarder parametere vs. 540 milliarder). Dette viser at det å skape banebrytende AI-modeller krever mye data og ressurser.

Ved å slette inaktive kontoer og data kan Google frigjøre litt plass og redusere noen kostnader. Det kan imidlertid også opprøre noen brukere som kan miste viktige eller sentimentale data uten å innse det. Derfor bør brukerne være oppmerksomme på den nye policyen og ta skritt for å beskytte dataene sine før det er for sent.